Nội thất nhà hàng - bar Hunter Gatherer, được thiết kế bới TRIAD China.

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 1

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 2

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 3

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 4

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 5

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 6

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 7

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 8

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-vn-160913 9

 >> Thiết kế nội thất Bel Decor

>> Thiết kế nội thất căn hộ

>> Thiết kế nội thất biệt thự

>> Thiết kế nội thất văn phòng

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)