Ai bảo mắt kính là phải trưng bày vào tủ kính nào? JINS Ageo Shop được thiết kế bởi Schemata Architects.

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-160920 1

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-160920 2

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-160920 3

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-160920 4

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-160920 5

thiet-ke-noi-that-shop-beldecor-160920 6

>> Thiết kế nội thất Bel Decor

>> Thiết kế nội thất căn hộ

>> Thiết kế nội thất biệt thự

>> Thiết kế nội thất văn phòng

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Retaildesignblog)