Thiết kế không gian sống đơn giản, nhưng vẫn ấm áp.

thiet ke noi that beldecor vn 161103 2 1

thiet ke noi that beldecor vn 161103 2 4

thiet ke noi that beldecor vn 161103 2 5

thiet ke noi that beldecor vn 161103 2 6

thiet ke noi that beldecor vn 161103 2 7

thiet ke noi that beldecor vn 161103 2 10

Bel Decor - Making Different - Bringing Value
(Source: Homedsgn)